Từ khóa: tpcn tang cuong he mien dich ho tro lao hoa life extension optimized fucoidan with maritech 926 hop 60 vien

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
tpcn-tang-cuong-he-mien-dich-ho-tro-lao-hoa-life-extension-optimized-fucoidan-with-maritech-926-hop-60-vien
tpcn-tang-cuong-he-mien-dich-ho-tro-lao-hoa-life-extension-optimized-fucoidan-with-maritech-926-hop-60-vien
3
out of 5 based on 252 user ratings.