icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
27954 Nguyễn Khải Hoàn 685,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 685,000đ
27953 Hà Lan Hương 760,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 760,000đ
27952 mai quoc huy 1,553,098đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,553,098đ
27951 Đinh Thị Hồng Nhung 325,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 325,000đ
27950 Liêu đặng phát 215,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
27949 Lưu thị tuyết vân 456,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 456,000đ
27948 Tuyết vân 456,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 456,000đ
27947 Lý Lộc 541,772đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 541,772đ
27946 Mã Thuý Oanh 1,800,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,800,000đ
27945 Đỗ tuyết dung 290,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 290,000đ
27944 Trần Thị Mỹ Dung 327,000đ Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
27943 Huỳnh Tuấn 176,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 176,000đ
27942 Nguyễn thị ý nhi 654,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 654,000đ
27941 Nguyen Trong Thi 586,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 586,000đ
27940 Nguyen Trong Thi 586,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 586,000đ