icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
30028 Trúc khương 930,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 930,000 đ
30027 Nguyen cong quoc 680,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 680,000 đ
30018 Nguyễn linh 247,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 247,000 đ
30009 Nhung 589,000 đ Đang chờ xử lý
589,000 đ
Thành tiền 1,178,000 đ
30007 Chị Thủy 480,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000 đ
30000 Trương thu hằng 230,000 đ Đang chờ xử lý
230,000 đ
Thành tiền 460,000 đ
29999 Tuấn anh 132,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 132,000 đ
29993 Nguyễn Hà Vũ 667,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 667,000 đ
29990 Trần Quyền 530,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 530,000 đ
29984 Trung 1,100,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,100,000 đ
29972 Vũ Văn Định 900,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 900,000 đ
29956 Thanh 715,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 715,000 đ
29946 Nguyen Bao Lam 595,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 595,000 đ
29938 Phạm thị nhung 60,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 60,000 đ
29918 Tran thi nga 790,000 đ Đang chờ xử lý
790,000 đ
Thành tiền 1,580,000 đ