icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
26342 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 290,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 290,000đ
25905 lê thị thanh hương 290,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 290,000đ
24709 Nguyen Thi Thuy Ai 978,000đ Đang chờ xử lý
978,000đ
Thành tiền 1,956,000đ
24705 Nguyễn Đức Phú 710,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 710,000đ
24146 Huynh Ngoc Vu 162,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 162,000đ
24141 Trân Thị Hoa 0đ Đang chờ xử lý
260,000đ
260,000đ
Thành tiền 520,000đ
24095 Lại văn bé chín 500,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 500,000đ
24094 Cù Phú Quý 165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
24067 Ngô Bích Phượng 695,000đ Đang chờ xử lý
695,000đ
Thành tiền 1,390,000đ
24033 test 547,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 547,000đ
24012 Dương Thị Kim Ngân 315,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
23990 Dam Kim Thoa 465,000đ Đang chờ xử lý
465,000đ
Thành tiền 930,000đ
23948 Nguyễn Ngọc Tâm 437,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 437,000đ
23947 Oanh 260,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ