icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
29445 Nguyễn Thị Diệu Linh 460,000 đ Đang chờ xử lý
534,000 đ
Thành tiền 994,000 đ
29444 Mai Thị Thu Trang 360,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 360,000 đ
29443 Nguyễn Triều 95,000 đ Đang chờ xử lý
275,000 đ
Thành tiền 370,000 đ
29442 Trần văn đình 900,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 900,000 đ
29431 Phạm minh nguyệt 380,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000 đ
29421 Nguyễn ngọc tuấn 350,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000 đ
29401 trần thọ sỹ 490,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 490,000 đ
29400 Đào Thị Thảo 2,100,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,100,000 đ
29399 NGUYEN HONG HANH 215,000 đ Đang chờ xử lý
149,000 đ
175,000 đ
1,005,000 đ
1,005,000 đ
Thành tiền 2,549,000 đ
29373 Nguyễn Ngọc Lan Anh 350,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000 đ
29367 TRẦN CÔNG KHÁNH 195,000 đ Đang chờ xử lý
430,000 đ
430,000 đ
430,000 đ
Thành tiền 1,485,000 đ
29354 Trần thanh xuân 675,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 675,000 đ
29344 Nguyễn Ngọc Trinh 535,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 535,000 đ
29340 Phạn Quốc Đạt 132,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 132,000 đ
29335 Phạm Thị Trúc Anh 175,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000 đ