icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
28732 Lê thị thủy nguyên 290,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 290,000 đ
28731 Hồng Văn Ngọc 255,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 255,000 đ
28730 Phạm hồng ngọc 250,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 250,000 đ
28729 Lê Văn Hiếu 530,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 530,000 đ
28728 Nguyễn thị minh Hiếu 232,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 232,000 đ
28726 Lê Ngọc Thanh 561,839 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 561,839 đ
28703 Dương Cẩm 385,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 385,000 đ
28672 Hạ Test 325,000 đ Đang chờ xử lý
325,000 đ
Thành tiền 650,000 đ
28670 test 990,000 đ Đang chờ xử lý
3,100,000 đ
Thành tiền 4,090,000 đ
28660 Test đơn hàng 389,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 389,000 đ
28653 Nguyễn văn hoà 215,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000 đ
28645 Ngoc hao 395,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 395,000 đ
28642 Chị Giang 445,000 đ Đang chờ xử lý
445,000 đ
Thành tiền 890,000 đ
28640 Nguyễn thị liễu 395,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 395,000 đ
28636 Sy Nam 490,000 đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 490,000 đ