icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
23895 Nguyễn Trang 165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
23782 Phi Hoang Cuong 520,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ
23760 Lê thảo trinh 182,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 182,000đ
23751 Nguyễn kim ngân 430,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 430,000đ
23641 nguyễn thị cẩm nhung 260,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
23591 thùy linh 315,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
23564 Ngô hùng anh tuấn 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
23562 Trương Trần Thanh Tâm 315,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
23546 Nguyễn thị lộc 327,000đ Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
23505 Nguyễn thị Ngọc Trâm 195,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 195,000đ
23466 Nguyễn ngô diện 630,000đ Đang chờ xử lý
630,000đ
630,000đ
Thành tiền 1,890,000đ
23458 Trần duy hoà 230,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 230,000đ
23433 Trương văn Huân 215,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
23418 Nguyễn Thị Thùy 175,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
23403 Nguyen duc khang 485,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 485,000đ