icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
22627 Đoan văn phú 914,000đ Đang chờ xử lý
914,000đ
914,000đ
914,000đ
914,000đ
Thành tiền 4,570,000đ
22626 To nam phat 657,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 657,000đ
22624 Doãn thanh huyền 955,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 955,000đ
22615 Giang Son 308,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 308,000đ
22611 chu van tam 880,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22609 Nguyễn Như Tiến 307,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22591 Nguyễn Thu Thủy 519,000đ Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
22590 Nguyễn Thu Thủy 519,000đ Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
22589 Giang Son 308,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 308,000đ
22581 Trần Thị Bích Huyền 891,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 891,000đ
22580 Nguyễn Hải cường 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22577 đoàn văn xinh 180,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22573 tran van duy 695,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 695,000đ
22572 tran van duu 695,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 695,000đ
22569 van quang 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ