icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
23004 Duy 470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 470,000đ
22959 Cao Thị Mai 165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
22834 Đào Thị Hồng Điệp 454,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 454,000đ
22802 nguyen van huynh 880,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22797 Nguyễn Thị Thúy Hằng 561,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 561,000đ
22796 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22793 Tran Ha 525,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 525,000đ
22791 Nguyễn thị mai trang 180,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22788 Trịnh Thị Huyền Trang 315,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
22787 Trần gia hân 307,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22785 Nguyen Thuy Hang 174,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 174,000đ
22781 Nguyễn Thị Thanh Tâm 565,000đ Đang chờ xử lý
565,000đ
565,000đ
Thành tiền 1,695,000đ
22778 khưu văn hà 175,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
22777 Tam le 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22773 diep cam tu 507,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 507,000đ