icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
23418 Nguyễn Thị Thùy 175,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
23403 Nguyen duc khang 485,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 485,000đ
23400 Lê Thị Châu Phương 195,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 195,000đ
23384 Võ Văn Khuyễn 240,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 240,000đ
23358 Hongocthuyuyen 440,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 440,000đ
23344 Hoa Bùi 530,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 530,000đ
23339 Nguyễn Hồng Hà Nguyễn 398,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 398,000đ
23269 Nguyen Chung Hoai Ngoc 435,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 435,000đ
23208 Nguyen Duc Huy 490,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 490,000đ
23202 Trần Thị Thu Hằng 900,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 900,000đ
23200 sdf 565,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 565,000đ
23199 Lò thị đức 350,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000đ
23189 Nguyễn Duy Quang 145,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 145,000đ
23180 phạm thị khanh 425,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 425,000đ
23177 Tran thi ngoc thảo 436,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ