icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
22565 aassdasd 2,280,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,280,000đ
22564 sdsd 140,000đ Đang chờ xử lý
140,000đ
Thành tiền 280,000đ
22558 nguyễn hữu thuy 307,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22556 Đỗ thị như Ý 306,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 306,000đ
22554 dadsadsad 2,280,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,280,000đ
22553 sdsadsadsad 2,280,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,280,000đ
22552 ứdfsdf 6,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 6,400,000đ
22545 sfdsdfsdf 3,569,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 3,569,000đ
22544 adsfdsf 3,569,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 3,569,000đ
22541 Phương thảo 257,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 257,000đ
22539 Trương thị anh đào 170,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 170,000đ
22537 Giàng Lệ Nam 325,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 325,000đ
22535 Nguyễn Thị Tính 165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
22532 Luuw Vietthuan 295,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 295,000đ
22531 huỳnh gia khánh 857,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 857,000đ