icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
22715 Phạm Hoàng Anh 502,000đ 16/04/2017 21:04:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 502,000đ
22710 Võ thị truyền tuyến 340,000đ 16/04/2017 12:41:53 Đang chờ xử lý
Thành tiền 340,000đ
22708 Vo Bích Van 330,000đ 16/04/2017 09:18:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 330,000đ
22706 Hưng Nguyễn 380,000đ 16/04/2017 00:56:29 Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
22690 Cao Trang 417,000đ 14/04/2017 14:33:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22688 Lê Phương Linh 280,000đ 14/04/2017 12:01:47 Đang chờ xử lý
Thành tiền 280,000đ
22686 NGUYỄN THỊ THANH HOA 580,000đ 14/04/2017 10:20:19 Đang chờ xử lý
Thành tiền 580,000đ
22684 Cường 327,000đ 14/04/2017 09:41:07 Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
22676 Ngọc Mai 275,000đ 13/04/2017 16:17:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 275,000đ
22663 trần ngọc phương dung 195,000đ 12/04/2017 22:07:02 Đang chờ xử lý
195,000đ
Thành tiền 390,000đ
22656 Tram Anh 187,000đ 12/04/2017 12:53:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 187,000đ
22639 Nguyen thi phuong anh 327,000đ 10/04/2017 19:29:38 Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
22636 Võ hữu lợi 330,000đ 10/04/2017 12:06:51 Đang chờ xử lý
Thành tiền 330,000đ
22629 Bùi thanh lộc 560,000đ 09/04/2017 22:47:34 Đang chờ xử lý
Thành tiền 560,000đ
22627 Đoan văn phú 914,000đ 09/04/2017 19:50:18 Đang chờ xử lý
914,000đ
914,000đ
914,000đ
Thành tiền 3,656,000đ