icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
22762 Nguyen quoc hung 385,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 385,000đ
22760 TRAN THI NGOC THAO 436,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ
22759 Pham Thi Loan 327,000đ Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
22753 Đặng Thị Mai Linh 963,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 963,000đ
22750 Cao bá tuấn 916,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 916,000đ
22747 Pham Xuan Trinh 1,010,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,010,000đ
22737 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 149,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 149,000đ
22736 Nguyễn văn Trà 375,000đ Đang chờ xử lý
375,000đ
Thành tiền 750,000đ
22735 Trương cường 327,000đ Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
22734 Hanah Le 180,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22733 nguyen thai hoa 507,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 507,000đ
22732 Tô Thị Huyền Trang 767,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 767,000đ
22729 ĐẶNG ĐỨC TÀI 880,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22717 Tran Phuong Thao 425,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 425,000đ
22715 Phạm Hoàng Anh 502,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 502,000đ