Từ khóa: centrum silver 50 vien bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi lon tuoi 50 80 vien 1 search s centrum silver 50 vien b sung vitamin va khoang ch t cho ng i l n tu i 50 80 vien

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm mua ngay
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
centrum silver 50 vien bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi lon tuoi 50 80 vien 1 search s centrum silver 50 vien b sung vitamin va khoang ch t cho ng i l n tu i 50 80 vien
centrum silver 50 vien bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi lon tuoi 50 80 vien 1 search s centrum silver 50 vien b sung vitamin va khoang ch t cho ng i l n tu i 50 80 vien
3
out of 5 based on 202 user ratings.