Từ khóa: centrum silver multivitamin adults 50 thuoc cung cap vitamin va khoang chat cho nguoi gia tren 50 150 vien

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
centrum-silver-multivitamin-adults-50-thuoc-cung-cap-vitamin-va-khoang-chat-cho-nguoi-gia-tren-50-150-vien
centrum-silver-multivitamin-adults-50-thuoc-cung-cap-vitamin-va-khoang-chat-cho-nguoi-gia-tren-50-150-vien
3
out of 5 based on 122 user ratings.