icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
22545 sfdsdfsdf 3,569,000đ 04/04/2017 10:10:27 Đang chờ xử lý
Thành tiền 3,569,000đ
22544 adsfdsf 3,569,000đ 04/04/2017 10:09:29 Đang chờ xử lý
Thành tiền 3,569,000đ
22541 Phương thảo 257,000đ 03/04/2017 22:56:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 257,000đ
22539 Trương thị anh đào 170,000đ 03/04/2017 19:11:39 Đang chờ xử lý
Thành tiền 170,000đ
22537 Giàng Lệ Nam 325,000đ 03/04/2017 16:24:52 Đang chờ xử lý
Thành tiền 325,000đ
22535 Nguyễn Thị Tính 165,000đ 03/04/2017 13:50:08 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
22532 Luuw Vietthuan 295,000đ 02/04/2017 17:00:44 Đang chờ xử lý
Thành tiền 295,000đ
22531 huỳnh gia khánh 857,000đ 02/04/2017 16:01:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 857,000đ
22529 lương văn sơn 280,000đ 01/04/2017 19:23:42 Đang chờ xử lý
Thành tiền 280,000đ
22517 it test 520,000đ 30/03/2017 11:49:17 Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ
22512 Ly Huyen Tran 210,000đ 29/03/2017 11:29:19 Đang chờ xử lý
Thành tiền 210,000đ
22503 phạm quang tiến 875,000đ 26/03/2017 14:30:17 Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
22502 nguyên thái 557,000đ 25/03/2017 20:28:49 Đang chờ xử lý
557,000đ
557,000đ
Thành tiền 1,671,000đ
22501 test thu 1,600,000đ 24/03/2017 14:54:47 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,600,000đ
22500 sadsdas 890,000đ 24/03/2017 14:47:09 Đang chờ xử lý
890,000đ
Thành tiền 1,780,000đ