icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
24146 Huynh Ngoc Vu 162,000đ 13/08/2017 11:53:57 Đang chờ xử lý
Thành tiền 162,000đ
24141 Trân Thị Hoa 0đ 12/08/2017 21:52:54 Đang chờ xử lý
260,000đ
260,000đ
Thành tiền 520,000đ
24095 Lại văn bé chín 500,000đ 09/08/2017 18:45:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 500,000đ
24094 Cù Phú Quý 165,000đ 09/08/2017 16:46:22 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
24067 Ngô Bích Phượng 695,000đ 08/08/2017 10:38:07 Đang chờ xử lý
695,000đ
Thành tiền 1,390,000đ
24033 test 547,000đ 05/08/2017 23:36:47 Đang chờ xử lý
Thành tiền 547,000đ
24012 Dương Thị Kim Ngân 315,000đ 03/08/2017 17:08:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
23990 Dam Kim Thoa 465,000đ 02/08/2017 18:02:50 Đang chờ xử lý
465,000đ
Thành tiền 930,000đ
23948 Nguyễn Ngọc Tâm 437,000đ 31/07/2017 16:18:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 437,000đ
23947 Oanh 260,000đ 31/07/2017 15:12:31 Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
23940 Trang 513,000đ 30/07/2017 23:44:45 Đang chờ xử lý
Thành tiền 513,000đ
23936 Nguyễn thị tâm 316,000đ 30/07/2017 22:37:50 Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
23934 Lê văn quân 175,000đ 30/07/2017 21:43:04 Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
23895 Nguyễn Trang 165,000đ 28/07/2017 19:44:22 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
23782 Phi Hoang Cuong 520,000đ 19/07/2017 21:40:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ