icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
23125 Trần Thị Thanh Thanh 330,000đ 19/05/2017 09:16:58 Đang chờ xử lý
Thành tiền 330,000đ
23054 Phạm Thị Ngọc Diệp 187,000đ 13/05/2017 13:36:27 Đang chờ xử lý
Thành tiền 187,000đ
23051 Đổng Dương Khoảnh 519,000đ 13/05/2017 07:48:09 Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
23004 Duy 470,000đ 09/05/2017 15:22:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 470,000đ
22959 Cao Thị Mai 165,000đ 06/05/2017 11:02:28 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
22834 Đào Thị Hồng Điệp 454,000đ 25/04/2017 13:18:55 Đang chờ xử lý
Thành tiền 454,000đ
22802 nguyen van huynh 880,000đ 23/04/2017 20:38:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22797 Nguyễn Thị Thúy Hằng 561,000đ 23/04/2017 11:31:43 Đang chờ xử lý
Thành tiền 561,000đ
22796 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 417,000đ 23/04/2017 01:08:12 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22793 Tran Ha 525,000đ 22/04/2017 20:36:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 525,000đ
22791 Nguyễn thị mai trang 180,000đ 22/04/2017 17:18:16 Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22788 Trịnh Thị Huyền Trang 315,000đ 22/04/2017 14:24:43 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
22787 Trần gia hân 307,000đ 22/04/2017 12:32:41 Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22785 Nguyen Thuy Hang 174,000đ 22/04/2017 10:00:54 Đang chờ xử lý
Thành tiền 174,000đ
22781 Nguyễn Thị Thanh Tâm 565,000đ 21/04/2017 22:05:36 Đang chờ xử lý
565,000đ
565,000đ
Thành tiền 1,695,000đ