icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
22873 bùi nhật lệ 955,000đ 29/04/2017 14:24:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 955,000đ
22834 Đào Thị Hồng Điệp 454,000đ 25/04/2017 13:18:55 Đang chờ xử lý
Thành tiền 454,000đ
22816 Nguyễn Thị Thu Vân 316,000đ 24/04/2017 15:57:52 Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
22813 Lê Thị cẩm nhung 165,000đ 24/04/2017 14:36:53 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
22806 Sỳ quay bình 485,000đ 24/04/2017 08:34:01 Đang chờ xử lý
Thành tiền 485,000đ
22802 nguyen van huynh 880,000đ 23/04/2017 20:38:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22797 Nguyễn Thị Thúy Hằng 561,000đ 23/04/2017 11:31:43 Đang chờ xử lý
Thành tiền 561,000đ
22796 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 417,000đ 23/04/2017 01:08:12 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22793 Tran Ha 525,000đ 22/04/2017 20:36:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 525,000đ
22791 Nguyễn thị mai trang 180,000đ 22/04/2017 17:18:16 Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22788 Trịnh Thị Huyền Trang 315,000đ 22/04/2017 14:24:43 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
22787 Trần gia hân 307,000đ 22/04/2017 12:32:41 Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22785 Nguyen Thuy Hang 174,000đ 22/04/2017 10:00:54 Đang chờ xử lý
Thành tiền 174,000đ
22781 Nguyễn Thị Thanh Tâm 565,000đ 21/04/2017 22:05:36 Đang chờ xử lý
565,000đ
565,000đ
Thành tiền 1,695,000đ
22778 khưu văn hà 175,000đ 21/04/2017 21:30:07 Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ