icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
23849 Nguyễn thị hồng 392,000đ 25/07/2017 23:08:02 Đang chờ xử lý
Thành tiền 392,000đ
23848 a Tú 350,000đ 25/07/2017 22:29:52 Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000đ
23847 Bùi lê thuý diễm 195,000đ 25/07/2017 21:52:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 195,000đ
23846 NGO THANH TIN 520,000đ 25/07/2017 20:10:28 Đang chờ xử lý
520,000đ
520,000đ
Thành tiền 1,560,000đ
23845 lê ngọc anh 367,000đ 25/07/2017 19:51:39 Đang chờ xử lý
Thành tiền 367,000đ
23842 Đỗ Thị Minh Son 316,000đ 25/07/2017 13:36:42 Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
23841 kiệt kiệt 350,000đ 25/07/2017 13:08:49 Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000đ
23782 Phi Hoang Cuong 520,000đ 19/07/2017 21:40:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ
23760 Lê thảo trinh 182,000đ 17/07/2017 20:47:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 182,000đ
23751 Nguyễn kim ngân 430,000đ 17/07/2017 09:40:54 Đang chờ xử lý
Thành tiền 430,000đ
23641 nguyễn thị cẩm nhung 260,000đ 06/07/2017 11:39:15 Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
23591 thùy linh 315,000đ 01/07/2017 11:52:10 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
23564 Ngô hùng anh tuấn 690,000đ 28/06/2017 15:43:47 Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
23562 Trương Trần Thanh Tâm 315,000đ 28/06/2017 13:43:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
23546 Nguyễn thị lộc 327,000đ 27/06/2017 14:04:37 Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ