icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
23507 ewewe 1,319,000đ 23/06/2017 22:36:01 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,319,000đ
23506 Lê Đắc Hải Long 720,000đ 23/06/2017 22:03:51 Đang chờ xử lý
720,000đ
Thành tiền 1,440,000đ
23505 Nguyễn thị Ngọc Trâm 195,000đ 23/06/2017 19:59:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 195,000đ
23504 Trán thi thủy duong 1,319,000đ 23/06/2017 19:58:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,319,000đ
23466 Nguyễn ngô diện 630,000đ 20/06/2017 11:05:37 Đang chờ xử lý
630,000đ
630,000đ
Thành tiền 1,890,000đ
23458 Trần duy hoà 230,000đ 19/06/2017 21:01:53 Đang chờ xử lý
Thành tiền 230,000đ
23433 Trương văn Huân 215,000đ 17/06/2017 12:25:05 Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
23418 Nguyễn Thị Thùy 175,000đ 15/06/2017 18:16:45 Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
23403 Nguyen duc khang 485,000đ 14/06/2017 15:29:22 Đang chờ xử lý
Thành tiền 485,000đ
23400 Lê Thị Châu Phương 195,000đ 14/06/2017 14:30:29 Đang chờ xử lý
Thành tiền 195,000đ
23384 Võ Văn Khuyễn 240,000đ 13/06/2017 13:06:14 Đang chờ xử lý
Thành tiền 240,000đ
23358 Hongocthuyuyen 440,000đ 11/06/2017 11:43:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 440,000đ
23344 Hoa Bùi 530,000đ 10/06/2017 12:33:03 Đang chờ xử lý
Thành tiền 530,000đ
23339 Nguyễn Hồng Hà Nguyễn 398,000đ 10/06/2017 02:13:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 398,000đ
23269 Nguyen Chung Hoai Ngoc 435,000đ 03/06/2017 16:31:28 Đang chờ xử lý
Thành tiền 435,000đ