icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
23358 Hongocthuyuyen 440,000đ 11/06/2017 11:43:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 440,000đ
23344 Hoa Bùi 530,000đ 10/06/2017 12:33:03 Đang chờ xử lý
Thành tiền 530,000đ
23339 Nguyễn Hồng Hà Nguyễn 398,000đ 10/06/2017 02:13:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 398,000đ
23269 Nguyen Chung Hoai Ngoc 435,000đ 03/06/2017 16:31:28 Đang chờ xử lý
Thành tiền 435,000đ
23208 Nguyen Duc Huy 490,000đ 27/05/2017 17:07:20 Đang chờ xử lý
Thành tiền 490,000đ
23202 Trần Thị Thu Hằng 900,000đ 27/05/2017 11:42:19 Đang chờ xử lý
Thành tiền 900,000đ
23200 sdf 565,000đ 27/05/2017 10:44:34 Đang chờ xử lý
Thành tiền 565,000đ
23199 Lò thị đức 350,000đ 27/05/2017 06:47:00 Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000đ
23189 Nguyễn Duy Quang 145,000đ 25/05/2017 22:26:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 145,000đ
23180 phạm thị khanh 425,000đ 25/05/2017 06:47:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 425,000đ
23177 Tran thi ngoc thảo 436,000đ 24/05/2017 21:28:46 Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ
23054 Phạm Thị Ngọc Diệp 187,000đ 13/05/2017 13:36:27 Đang chờ xử lý
Thành tiền 187,000đ
23051 Đổng Dương Khoảnh 519,000đ 13/05/2017 07:48:09 Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
23004 Duy 470,000đ 09/05/2017 15:22:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 470,000đ
22959 Cao Thị Mai 165,000đ 06/05/2017 11:02:28 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ