Từ khóa: vien uong bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi tren 50 tuoi centrum silver multivitamin multimineral adults 50 185 vien

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm mua ngay
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
vien uong bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi tren 50 tuoi centrum silver multivitamin multimineral adults 50 185 vien
vien uong bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi tren 50 tuoi centrum silver multivitamin multimineral adults 50 185 vien
5
out of 5 based on 259 user ratings.