Từ khóa: vien uong bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi tren 50 tuoi centrum silver multivitamin multimineral adults 50 1

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm mua ngay
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
vien uong bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi tren 50 tuoi centrum silver multivitamin multimineral adults 50 1
vien uong bo sung vitamin va khoang chat cho nguoi tren 50 tuoi centrum silver multivitamin multimineral adults 50 1
3
out of 5 based on 115 user ratings.