Từ khóa: type iv collagen is a tumour stroma derived biomarker for pancreatic cancer

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
type-iv-collagen-is-a-tumour-stroma-derived-biomarker-for-pancreatic-cancer
type-iv-collagen-is-a-tumour-stroma-derived-biomarker-for-pancreatic-cancer
5
out of 5 based on 254 user ratings.