Từ khóa: nature made calcium magnesium zinc with vitamin d3 300 vien tpcn cung cap vitammin va khoang chat can thiet cho co the 1 html

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm mua ngay
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
nature made calcium magnesium zinc with vitamin d3 300 vien tpcn cung cap vitammin va khoang chat can thiet cho co the 1 html
nature made calcium magnesium zinc with vitamin d3 300 vien tpcn cung cap vitammin va khoang chat can thiet cho co the 1 html
4
out of 5 based on 226 user ratings.