Từ khóa: combo ca nha thong minh josephine dha blueberry nordic naturals babys dha with vitamin d3 1 search s combo ca nha thong minh josephine dha blueberry nordic naturals babys dha with vitamin d3

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm mua ngay
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
combo ca nha thong minh josephine dha blueberry nordic naturals babys dha with vitamin d3 1 search s combo ca nha thong minh josephine dha blueberry nordic naturals babys dha with vitamin d3
combo ca nha thong minh josephine dha blueberry nordic naturals babys dha with vitamin d3 1 search s combo ca nha thong minh josephine dha blueberry nordic naturals babys dha with vitamin d3
3
out of 5 based on 110 user ratings.