Từ khóa: s pd us heivy liquid collagen supplement collagen drink collagen peptides hydrolyzed marine collagenglowing hair skin and nails10000mg marine collagenwith jasmine extract coenzyme q10 piperine 1 box b076zv3lcm

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
s-pd-us-heivy-liquid-collagen-supplement-collagen-drink-collagen-peptides-hydrolyzed-marine-collagenglowing-hair-skin-and-nails10000mg-marine-collagenwith-jasmine-extract-coenzyme-q10-piperine-1-box-b076zv3lcm
s-pd-us-heivy-liquid-collagen-supplement-collagen-drink-collagen-peptides-hydrolyzed-marine-collagenglowing-hair-skin-and-nails10000mg-marine-collagenwith-jasmine-extract-coenzyme-q10-piperine-1-box-b076zv3lcm
4
out of 5 based on 104 user ratings.