Từ khóa: vitamin b6 is water soluble and stored in your liver and muscles

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
vitamin-b6-is-water-soluble-and-stored-in-your-liver-and-muscles
vitamin-b6-is-water-soluble-and-stored-in-your-liver-and-muscles
4
out of 5 based on 140 user ratings.