Từ khóa: doctors select dhea thuoc bo sung dhea giup co the chong lai qua trinh lao hoa 25 mg 350 vien

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
01/08/2018 13:44:12
DHA được đánh giá là dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 70-100mg DHA/ ngày, phụ nữ mang thai cần khoảng 200mg DHA/ ngày.
+ Xem chi tiết
doctors-select-dhea-thuoc-bo-sung-dhea-giup-co-the-chong-lai-qua-trinh-lao-hoa-25-mg-350-vien
doctors-select-dhea-thuoc-bo-sung-dhea-giup-co-the-chong-lai-qua-trinh-lao-hoa-25-mg-350-vien
5
out of 5 based on 114 user ratings.