Từ khóa: dexa

Bộ lọc thông minh
Sản phẩm đặt hàng
Bài viết liên quan
12/11/2013 10:28:16
Loãng xương là hậu quả của sự phá vỡ cân bằng bình thường của hai quá trình tạo xương và hủy xương, quá trình tạo xương suy giảm trong khi quá trình hủy xương tăng, thậm chí vẫn ở mức bình thường.
+ Xem chi tiết
dexa
dexa
4
out of 5 based on 143 user ratings.