icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
22497 Lam Thi Quynh Chi 437,000đ 24/03/2017 11:23:27 Đang chờ xử lý
Thành tiền 437,000đ
22495 Hoàng Thị Kim Dung 365,000đ 24/03/2017 08:44:17 Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
22488 Lan Anh Nguyễn 365,000đ 22/03/2017 10:43:19 Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
22487 nguyễn thành duyên 401,000đ 22/03/2017 08:50:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 401,000đ
22480 Lê Đình Gia Huy 140,000đ 21/03/2017 08:16:47 Đang chờ xử lý
140,000đ
Thành tiền 280,000đ
22478 MAI THƠ 467,000đ 20/03/2017 16:39:45 Đang chờ xử lý
Thành tiền 467,000đ
22469 Nguyễn văn hải 180,000đ 18/03/2017 16:00:44 Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22467 Đoan Liên 308,000đ 17/03/2017 17:03:28 Đang chờ xử lý
Thành tiền 308,000đ
22459 Nguyễn văn Trà 375,000đ 16/03/2017 19:50:41 Đang chờ xử lý
375,000đ
Thành tiền 750,000đ
22458 lê nguyên thuỷ 330,000đ 16/03/2017 15:19:11 Đang chờ xử lý
Thành tiền 330,000đ
22446 Trần Quốc Toàn 277,000đ 14/03/2017 14:37:05 Đang chờ xử lý
Thành tiền 277,000đ
22443 Thái thượng Chi 348,000đ 14/03/2017 06:16:11 Đang chờ xử lý
Thành tiền 348,000đ
22441 Nguyễn Truong Giang 365,000đ 13/03/2017 11:01:17 Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
22428 Nguyễn Xuân Thanh 394,000đ 11/03/2017 14:48:29 Đang chờ xử lý
Thành tiền 394,000đ
22426 Nguyễn Thùy Dung 220,000đ 11/03/2017 14:44:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 220,000đ