icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
22656 Tram Anh 187,000đ 12/04/2017 12:53:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 187,000đ
22639 Nguyen thi phuong anh 327,000đ 10/04/2017 19:29:38 Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
22636 Võ hữu lợi 330,000đ 10/04/2017 12:06:51 Đang chờ xử lý
Thành tiền 330,000đ
22629 Bùi thanh lộc 560,000đ 09/04/2017 22:47:34 Đang chờ xử lý
Thành tiền 560,000đ
22627 Đoan văn phú 914,000đ 09/04/2017 19:50:18 Đang chờ xử lý
914,000đ
914,000đ
914,000đ
Thành tiền 3,656,000đ
22626 To nam phat 657,000đ 09/04/2017 18:51:03 Đang chờ xử lý
Thành tiền 657,000đ
22624 Doãn thanh huyền 955,000đ 09/04/2017 16:56:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 955,000đ
22615 Giang Son 308,000đ 09/04/2017 01:34:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 308,000đ
22611 chu van tam 880,000đ 08/04/2017 18:54:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22609 Nguyễn Như Tiến 307,000đ 08/04/2017 14:50:07 Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22591 Nguyễn Thu Thủy 519,000đ 07/04/2017 09:56:59 Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
22590 Nguyễn Thu Thủy 519,000đ 07/04/2017 09:22:36 Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
22589 Giang Son 308,000đ 07/04/2017 08:51:00 Đang chờ xử lý
Thành tiền 308,000đ
22581 Trần Thị Bích Huyền 891,000đ 06/04/2017 16:22:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 891,000đ
22580 Nguyễn Hải cường 417,000đ 06/04/2017 16:09:36 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ