icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
22793 Tran Ha 525,000đ 22/04/2017 20:36:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 525,000đ
22791 Nguyễn thị mai trang 180,000đ 22/04/2017 17:18:16 Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22788 Trịnh Thị Huyền Trang 315,000đ 22/04/2017 14:24:43 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
22787 Trần gia hân 307,000đ 22/04/2017 12:32:41 Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22785 Nguyen Thuy Hang 174,000đ 22/04/2017 10:00:54 Đang chờ xử lý
Thành tiền 174,000đ
22781 Nguyễn Thị Thanh Tâm 565,000đ 21/04/2017 22:05:36 Đang chờ xử lý
565,000đ
565,000đ
Thành tiền 1,695,000đ
22778 khưu văn hà 175,000đ 21/04/2017 21:30:07 Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
22777 Tam le 417,000đ 21/04/2017 19:55:58 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22773 diep cam tu 507,000đ 21/04/2017 11:50:20 Đang chờ xử lý
Thành tiền 507,000đ
22762 Nguyen quoc hung 385,000đ 20/04/2017 10:21:58 Đang chờ xử lý
Thành tiền 385,000đ
22760 TRAN THI NGOC THAO 436,000đ 20/04/2017 09:01:54 Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ
22759 Pham Thi Loan 327,000đ 19/04/2017 20:52:08 Đang chờ xử lý
327,000đ
Thành tiền 654,000đ
22753 Đặng Thị Mai Linh 963,000đ 19/04/2017 15:32:55 Đang chờ xử lý
Thành tiền 963,000đ
22750 Cao bá tuấn 916,000đ 19/04/2017 13:41:52 Đang chờ xử lý
Thành tiền 916,000đ
22747 Pham Xuan Trinh 1,010,000đ 19/04/2017 10:58:36 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,010,000đ