icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
23208 Nguyen Duc Huy 490,000đ 27/05/2017 17:07:20 Đang chờ xử lý
Thành tiền 490,000đ
23202 Trần Thị Thu Hằng 900,000đ 27/05/2017 11:42:19 Đang chờ xử lý
Thành tiền 900,000đ
23200 sdf 565,000đ 27/05/2017 10:44:34 Đang chờ xử lý
Thành tiền 565,000đ
23199 Lò thị đức 350,000đ 27/05/2017 06:47:00 Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000đ
23189 Nguyễn Duy Quang 145,000đ 25/05/2017 22:26:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 145,000đ
23180 phạm thị khanh 425,000đ 25/05/2017 06:47:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 425,000đ
23177 Tran thi ngoc thảo 436,000đ 24/05/2017 21:28:46 Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ
23054 Phạm Thị Ngọc Diệp 187,000đ 13/05/2017 13:36:27 Đang chờ xử lý
Thành tiền 187,000đ
23051 Đổng Dương Khoảnh 519,000đ 13/05/2017 07:48:09 Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
23004 Duy 470,000đ 09/05/2017 15:22:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 470,000đ
22959 Cao Thị Mai 165,000đ 06/05/2017 11:02:28 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
22834 Đào Thị Hồng Điệp 454,000đ 25/04/2017 13:18:55 Đang chờ xử lý
Thành tiền 454,000đ
22802 nguyen van huynh 880,000đ 23/04/2017 20:38:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22797 Nguyễn Thị Thúy Hằng 561,000đ 23/04/2017 11:31:43 Đang chờ xử lý
Thành tiền 561,000đ
22796 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 417,000đ 23/04/2017 01:08:12 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ