icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
24067 Ngô Bích Phượng 695,000đ 08/08/2017 10:38:07 Đang chờ xử lý
695,000đ
Thành tiền 1,390,000đ
24033 test 547,000đ 05/08/2017 23:36:47 Đang chờ xử lý
Thành tiền 547,000đ
24012 Dương Thị Kim Ngân 315,000đ 03/08/2017 17:08:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
23990 Dam Kim Thoa 465,000đ 02/08/2017 18:02:50 Đang chờ xử lý
465,000đ
Thành tiền 930,000đ
23948 Nguyễn Ngọc Tâm 437,000đ 31/07/2017 16:18:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 437,000đ
23947 Oanh 260,000đ 31/07/2017 15:12:31 Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
23940 Trang 513,000đ 30/07/2017 23:44:45 Đang chờ xử lý
Thành tiền 513,000đ
23936 Nguyễn thị tâm 316,000đ 30/07/2017 22:37:50 Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
23934 Lê văn quân 175,000đ 30/07/2017 21:43:04 Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
23895 Nguyễn Trang 165,000đ 28/07/2017 19:44:22 Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
23782 Phi Hoang Cuong 520,000đ 19/07/2017 21:40:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ
23760 Lê thảo trinh 182,000đ 17/07/2017 20:47:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 182,000đ
23751 Nguyễn kim ngân 430,000đ 17/07/2017 09:40:54 Đang chờ xử lý
Thành tiền 430,000đ
23641 nguyễn thị cẩm nhung 260,000đ 06/07/2017 11:39:15 Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
23591 thùy linh 315,000đ 01/07/2017 11:52:10 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ